Privacy Beleid

Cocktail Mail, gevestigd aan 
6681VT
Franciscusstraat 40,
Bemmel, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://cocktailmail.nl
6681VT
Franciscusstraat 40,
Bemmel
+31 6 43526260

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cocktail Mail verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
 door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
 te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
 dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
 toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
 persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
 dan contact met ons op via contact@cocktailmail.be, dan verwijderen
wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cocktail Mail verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Cocktail Mail verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Cocktail Mail neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
 besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Cocktail Mail) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cocktail Mail bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                                       > 2 weken > Verzending                        
Adres                                                > 2 weken > Verzending
Enzovoort                                        > 2 maanden > overig 

Delen van persoonsgegevens met derden
Cocktail Mail verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
 een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of
te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming
 voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cocktail Mail en heb je
 het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
 van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar contact@cocktailmail.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
 onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart
.
 Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op jouw verzoek .

Cocktail Mail wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cocktail Mail neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
 jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
 zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@cocktailmail.be

Ontdek nieuwe smaken en geniet van zelfgemaakte cocktails.

OVER COCKTAILMAIL

┬ę 2020, Cocktail Mail. Alle rechten voorbehouden.

Winkelwagen

0

Geen producten in je winkelwagentje.